הוספת רשומת CNAME חדשה לגוגל סייטס

כתלות ברשם הדומיין שלכם, תצטרכו לבצע שינויים ברשומות ה-CNAME בהמשך למיפוי האתר בגוגל סייטס שביצעתם קודם.

חזרה לעמוד מיפוי האתר בגוגל סייטס